Moser Memorial Chapel


Home  ·  Obituaries  ·  About Us  ·  Our Locations  ·  Merchandise
Planning a Funeral  ·  Grief Support  ·  Expressions of Sympathy™  ·  Links


Obituaries

Search  Show All/Browse Obituaries
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share with Email

Recent Obituaries
Sort By: Date | Last Name

Slaughter, Dale L.
d. Feb. 28, 2015
Charter, Kathleen M.
d. Feb. 27, 2015
Main, Jerome S.
d. Feb. 27, 2015
Gibson, Christine Gertrude
d. Feb. 26, 2015
Clarke, Byron "Larry"
d. Feb. 22, 2015
Surland, Eugene E.
d. Feb. 22, 2015
McMurdy, Cynthia K
d. Feb. 21, 2015
Brester, Lambert C.
d. Feb. 20, 2015
Church, Robert S.
d. Feb. 20, 2015
Muller, Carol A.
d. Feb. 20, 2015
Nelson, Janet A.
d. Feb. 20, 2015
Flake, Darrell E.
d. Feb. 19, 2015
Lousberg, Betty D.
d. Feb. 19, 2015
Pribil, David F.
d. Feb. 19, 2015
Hallstrom, Katheryn M.
d. Feb. 18, 2015
Moos, Gerald "Jerry"
d. Feb. 18, 2015
Palmer, William D.
d. Feb. 18, 2015
Thomsen, Verne E.
d. Feb. 18, 2015
Parrish, Bonnie J.
d. Feb. 16, 2015
Charron, Dennis Alan
d. Feb. 15, 2015
Bell, Cody
d. Feb. 14, 2015
Smith, Harriet J
d. Feb. 14, 2015
Chamberlain, Roy T. "Lucky"
d. Feb. 9, 2015
Freitag, Orin O.
d. Feb. 9, 2015
Eckert, Nora J.
d. Feb. 8, 2015
Kassmeier, Dennis J.
d. Feb. 6, 2015
Murphy, Megan M.
d. Feb. 6, 2015
Schulz, Ruby M.
d. Feb. 6, 2015
McEntee, Richard "Dick"
d. Feb. 4, 2015
Tooher, Clement H.
d. Feb. 4, 2015
Kurtz, Joseph W. "Joe"
d. Feb. 3, 2015
Hancock, Edgar W.
d. Jan. 30, 2015
Woita, Rita A.
d. Jan. 28, 2015
Osborne, Roger D.
d. Jan. 27, 2015
Wolfe, Virginia M.
d. Jan. 27, 2015
Weaver, Robert "Robbie"
d. Jan. 26, 2015
Kennebeck, Kevin M.
d. Jan. 25, 2015
Hand, Pauline G.
d. Jan. 23, 2015
Grosserode, William
d. Jan. 21, 2015
(Reuter) McGhghy, Terri L.
d. Jan. 20, 2015
Johnson, Mary Lou
d. Jan. 20, 2015
Pieper, Darlene A.
d. Jan. 20, 2015
Reinsch, Robert J.
d. Jan. 19, 2015
Allen, Stephen S.
d. Jan. 18, 2015
Welch, Vern A.
d. Jan. 17, 2015
Schlieker, Susan L.
d. Jan. 16, 2015
Schmidt, Lea M.
d. Jan. 16, 2015
Seelmeyer, Bernetta Annabelle
d. Jan. 16, 2015
O'Brien, Mary L.
d. Jan. 14, 2015
Soll, Eileen K.
d. Jan. 14, 2015Contact Us  ·  Get Directions  ·  Mobile Version  ·  Privacy  ·  Terms of Use
    ©2008 - 2015 Moser Memorial Chapel    Funeral Home Website by Batesville, Inc.       Site Manager: Login